Informatie voor de gebruik(st)er

Dipentum® behoort tot de groep van de zogenaamde maagdarmmiddelen. Dipentum® wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige acute ontstekingen van de dikke darm (colitis ulcerosa) en om het opnieuw optreden van deze ontstekingen tegen te gaan.

Lees de bijgevoegde hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Heeft u nog vragen naar aanleiding van het doorlezen van de bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Mocht dit geneesmiddel persoonlijk aan u zijn voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dan niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De bijgevoegde bijsluiter bevat de navolgende informatie:

  1. Wat is Dipentum® en waarvoor wordt het gebruikt,
  2. Wat u moet weten voordat u Dipentum® gebruikt,
  3. Hoe wordt Dipentum® gebruikt,
  4. Mogelijke bijwerkingen,
  5. Hoe bewaart u Dipentum®,
  6. Aanvullende informatie.

Bijsluiter Dipentum®:

Onderstaand treft u de volledige bijsluiter aan van Dipentum®.

pdf_icoon Lees verder

Bijsluiter Dipentum® 250mg

pdf_icoon Lees verder

Bijsluiter Dipentum® 500mg

Vergoeding Dipentum®:

Dipentum® wordt als receptplichtig geneesmiddel volledig vergoed zonder bijbetaling.