Behandelprotocol Parnate

Dit protocol is geschreven voor het veilig gebruik van de klassieke, d.w.z. niet-selectieve irreversibele MAO-remmers, tranylcypromine (Parnate®) en fenelzine (Nardil®).

Het protocol geldt NIET voor de in Nederland verkrijgbare reversibele MAO-remmers moclobemide (Aurorix®) en selegiline (Eldepryl®).

Waar aangegeven zijn speciale voorzorgsmaatregelen voor het ambulant, d.w.z. poliklinisch, instellen opgenomen.

Met dit protocol hopen de opstellers dat het gebruik van MAO-remmers zal toenemen bij indicaties die zich daartoe lenen.

Behandelprotocol

Dit protocol is tot stand gekomen met medewerking van diverse behandeldeskundigen (zie het volledige protocol via onderstaande link).

Behandelprotocol Parnate

Stroomdiagram

Onderstaand diagram maakt onderdeel uit van het behandelprotocol.

Stroomdiagram

Voedingsadviezen

Voor de voedingsadviezen verwijzen wij naar het specifieke tabblad. Deze voedingsadviezen zijn tot stand gekomen met hulp van de afdeling dietetiek van de Parnassia Bavo groep te Den Haag.