Informatie voor de gebruik(st)er

Refusal® behoort tot de groep van ontwenningsmiddelen. Refusal® remt de stofwisseling van alcohol in het lichaam. Refusal® kan worden gebruikt ter ondersteuning van het stoppen met drinken in de behandeling van alcoholisme.

Lees de bijgevoegde bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Mocht u naar aanleiding van het doorlezen van de bijsluiter vragen hebben, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mocht dit geneesmiddel persoonlijk aan u zijn voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dan niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter staat:

  1. Wat is Refusal® en waarvoor wordt het gebruikt,
  2. Wat u moet weten voordat u Refusal® gebruikt,
  3. Hoe wordt Refusal® gebruikt,
  4. Mogelijke bijwerkingen,
  5. Hoe wordt Refusal® bewaard.

002 (1)Om voorschrijvers en patiënten nog beter van dienst te zijn, hebben wij een patiënten informatiefolder beschikbaar welke kosteloos kan worden aangevraagd via info@dalecopharma.nl

Bijsluiter Refusal®

Onderstaande link geeft u inzicht in de volledige bijsluiter.

pdf_icoon Lees verder

Vergoeding:

Refusal® kent een bijbetaling van €  3,50 voor een verpakking van 100 tabletten

van 250 mg.