Welkom bij Daleco Pharma b.v.

Daleco Pharma is een dynamisch, pharmaceutisch, bedrijf dat zich richt op de levering van medicijnen voor de mens. Haar streven hierbij is, het leveren van een substantiële bijdrage aan het behoud van een goede gezondheidszorg.

Deze activiteiten hebben enerzijds betrekking op de eigen producten en anderzijds op de pharmaceutische producten waarbij Daleco Pharma optreedt als vertegenwoordiger van andere instanties of personen. In de afgelopen jaren is Daleco Pharma er in geslaagd om diverse producten die beoogd waren van de markt te worden genomen, voor patiënten en voorschrijvers te behouden. Eén van de laatste voorbeelden hiervan is de introductie van Tracydal® , de geregistreerde vorm van tranylcypromine. Voorheen uitsluitend voor te schrijven op basis van een zgn. artsenverklaring. Met de komst van Tracydal® , in  juni 2016, kan dit middel, door psychiaters,  op recept worden voorgeschreven waardoor de toegankelijkheid tot het product sterk is verbeterd.

 

 

NIEUWS

  • Refusal enige tijd niet leverbaar i.v.m. gestopte productie van de grondstof. Zie de nieuwspagina .
  • Locacorten Vioform oordruppels door een OOS (Out Of Specifications) tijdelijk niet leverbaar. Zie de nieuwspagina.
  • Voedingsadviezen bij gebruik Tracydal® per heden (januari 2018) bijgewerkt.
  • Tracydal  Meer informatie is opgenomen onder producten ==> Tracydal®