Informatie voor de gebruik(st)er

Tracydal® is een antidepressivum welke behoort tot de groep van geneesmiddelen die MAO-remmers genoemd worden. Tracydal® wordt ingezet bij de behandeling van ernstige depressies, in het bijzonder wanneer de behandeling met andere antidepressiva niet geholpen heeft. Tracydal® wordt niet aangeraden voor lichte depressie.

Patiënten die Tracydal® (tranylcypromine) gebruiken dienen zich te houden aan een tyramine-arm dieet, om zo bloeddruk schommelingen en acuut stijgende hoge bloeddruk (leidend tot hypertensieve crisis of “kaasreactie”) te voorkomen. Op onze website vindt u  educatief materiaal welke u alle informatie geeft die u nodig heeft betreffende het tyramine-arm dieet en het gebruik van Tracydal® (tranylcypromine).

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het doorlezen van de bijsluiter of de risico minimalisatie richtlijnen en materialen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Mocht dit geneesmiddel persoonlijk aan u zijn voorgeschreven, geef dit geneesmiddel dan niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Buffet[1]Klik op het plaatje en ga naar het overzicht met de laatste update van de voedingsadviezen

Klik op onderstaand icoontje voor de installatie instructies voor de “app” voedingsadviezen.

pdf_icoonklik op het icoontje

Brief betreffende risico minimalisatie materialen.

pdf_icoonklik op het icoontje

Risico minimalisatie adviezen Tracydal® tevens printversie voor de gehele brochure.

klik op het icoontjepdf_icoon

Algemene adviezen

pdf_icoonklik op het icoontje

Bloeddruk meting en patiëntenpas

pdf_icoonKlik op het icoontje

Dieetadviezen bij gebruik van Tracydal®

klik op het icoontjepdf_icoon

Bijsluiter Tracydal®

pdf_icoon klik op het icoontje

Engelse bijsluiter Tracydal®

pdf_icoon klik op het icoontje

Engelse brochure risico minimalisatie items Tracydal®

klik op het icoontjepdf_icoon

Vergoeding Tracydal®

Tracydal® is opgenomen in de basisverzekering op lijst 1B van het GVS (GeneesmiddelVergoedingsSysteem). Hiermee komt Tracydal® voor volledige vergoeding in aanmerking.