Beïnvloedt het Covid-19-vaccin het gebruik van Tracydal®

Er hebben ons geen berichten bereikt dat de gelijktijdige toediening van het COVID-19-vaccin met Tracydal® tot problemen hebben geleid.

Locacorten Vioform® oordruppels helaas niet leverbaar.

Door een “grondstof issue” zijn de Locacorten Vioform® oordruppels. Door de onzekerheid over het tijdstip van beschikbaar komen van de grondstof is ook niet aan te geven wanneer het product weer leverbaar is.

Voedingsadviezen Tracydal® ook beschikbaar als “app” voor telefoon en iPad.

pdf_icoonKlik hier voor meer informatie

Refusal® weer beschikbaar

Refusal® is vanaf heden weer leverbaar via ACE pharmaceuticals.

Brochure risico minimalisatie items Tracydal® m.i.v. heden in het Engels beschikbaar.

Voor de volledige Engelse brochure zie de patiënten informatie pagina van Tracydal® .

Tracydal® in basispakket en volledig vergoed.

Tracydal® is als volledig vergoed geneesmiddel opgenomen in de basisverzekering. Minister E. Schippers heeft hiermee gehoor gegeven aan het in juni 2016 gedane advies van het ZiN (Zorginstituut Nederland) om Tracydal® op lijst 1B van het GVS te plaatsen.

Update dieetaviezen bij het gebruik van de niet selectieve MAO remmer Tracydal®.

De laatste update is van november 2022 en staat op de website.