Informatie voor de gebruik(st)er:

Bacicoline-B® wordt voorgeschreven voor de bestrijding van ontstekings-verschijnselen en infecties van de uitwendige gehoorgang en secondair geïnfecteerde eczemen van de uitwendige gehoorgaan, veroorzaakt door voor Bacitracine en Colistine gevoelige bacteriën.

Lees de bijgevoegde hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het doorlezen van de bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mocht dit geneesmiddel persoonlijk aan u zijn voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dan niet door aan anderen.Voor hen kan dit geneesmiddel schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter staat:

  1. Wat is Bacicoline-B® en waarvoor wordt het gebruikt,
  2. Wat u moet weten voordat u Bacicoline-B® gebruikt,
  3. Hoe wordt Bacicoline-B® gebruikt,
  4. Mogelijke bijwerkingen,
  5. Hoe bewaart u Bacicoline-B®,
  6. Aanvullende informatie.

Bijsluiter Bacicoline-B®:

Onderstaand treft u de volledige bijsluiter aan van Bacicoline-B®.

pdf_icoon Lees verder

Bereiding Bacicoline-B®:

Onderstaand treft u een beschrijving van de bereiding aan van Bacicoline-B®.

pdf_icoon Lees verder

Zie ook het filmpje voor het verbreken van de verzegeling via deze link     pdf_icoon

 

Vergoeding Bacicoline-B®:

Bacicoline-B wordt als receptplichtig geneesmiddel volledig vergoed, zonder bijbetaling.

Productverbetering:

Daleco Pharma is constant op zoek naar verbetering van haar producten.

Chemist in a Lab