Welkom bij Daleco Pharma B.V.

Daleco Pharma is een dynamisch, pharmaceutisch, bedrijf dat zich richt op de levering van medicijnen voor de mens. Haar streven hierbij is, het leveren van een substantiële bijdrage aan het behoud van een goede gezondheidszorg.

Deze activiteiten hebben enerzijds betrekking op de eigen producten en anderzijds op de pharmaceutische producten waarbij Daleco Pharma optreedt als vertegenwoordiger van andere instanties of personen. In de afgelopen jaren is Daleco Pharma er in geslaagd om diverse producten die beoogd waren van de markt te worden genomen, voor patiënten en voorschrijvers te behouden. Eén van de laatste voorbeelden hiervan is de introductie van Tracydal® , de geregistreerde vorm van tranylcypromine. Voorheen uitsluitend voor te schrijven op basis van een zgn. artsenverklaring. Met de komst van Tracydal® , in  juni 2016, kan dit middel, door psychiaters,  op recept worden voorgeschreven waardoor de toegankelijkheid tot het product sterk is verbeterd.

 

 

NIEUWS

  • Voor het verbreken van de verzegeling van Bacicoline-B®, zie bijgaand filmpje. Klik hiervoor op het icoontje  pdf_icoon    Zie ook de product pagina Bacicoline-B® voor een uitgebreide beschrijving van de bereiding.
  • Engelse brochure risico minimalisatie items op patiënten informatie pagina Tracydal® beschikbaar.
  • Locacorten Vioform oordruppels zijn (i.v.m. een grondstof issue) niet leverbaar. Zie de nieuwspagina .
  • Tracydal voedingsadviezen ook beschikbaar als “app” voor telefoon en iPad. Zie voor installatie de nieuwspagina .
  • Refusal weer volop beschikbaar. Zie ook de nieuwspagina .
  • Tracydal:  Meer informatie is opgenomen onder producten ==> Tracydal®
  • Tracydal:  update voedingsadviezen per heden (nov 2022) opgenomen.