Daleco Pharma b.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, dit kan gebeuren op uw verzoek in het kader van uw wens om gebruik te maken van de diensten van

Daleco Pharma b.v., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Daleco Pharma b.v. verstrekt.

Daleco Pharma b.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Waarom Daleco Pharma b.v. gegevens nodig heeft.

Daleco Pharma b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel op uw verzoek contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Daleco Pharma b.v. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Daleco Pharma b.v. gegevens.

Daleco Pharma b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Daleco Pharma b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek of indien er een overeenkomst is met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Daleco Pharma b.v. worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google analytics

Daleco Pharma b.v. maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dalecopharma.nl.

Daleco Pharma b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Daleco Pharma b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Daleco Pharma b.v. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Daleco Pharma b.v. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Daleco Pharma b.v. op via info@dalecopharma.nl

Daleco Pharma b.v. is als volgt te bereiken:

Antwoordnummer 13700

5157 ZX Enspijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11050895

Telefoon: 026-3724768

E-mailadres: info@dalecopharma.nl