Informatie voor de gebruik(st)er

Locacorten® Vioform® oordruppels wordt gebruikt bij eczeem van de uitwendige gehoorgang waarbij infectie met bacteriën of schimmels optreden. Lees de bijgevoegde hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.Heeft u nog vragen naar aanleiding van het doorlezen van de bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.Mocht dit geneesmiddel persoonlijk aan u zijn voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dan niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De bijgevoegde bijsluiter bevat de navolgende informatie:

  1. Wat is Locacorten® Vioform® en waarvoor wordt het gebruikt,
  2. Wat u moet weten voordat u Locacorten® Vioform® gebruikt,
  3. Hoe wordt Locacorten® Vioform® gebruikt,
  4. Mogelijke bijwerkingen,
  5. Hoe bewaart u Locacorten® Vioform®,
  6. Aanvullende informatie.

Bijsluiter Locacorten®Vioform® oordruppels.

Onderstaand treft u de volledige bijsluiter aan van Locacorten®Vioform® oordruppels.

pdf_icoon Lees verder